အားလံုးကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းျဖင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ...

ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္း

   ဆရာေတာ္အား (ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္)ဟုအမည္တြင္ေခၚဆိုရျခင္း မွာ ဖခမည္းေတာ္ဆရာဝန္က ေဆးတိုက္ကို (Pilot) ပိုင္းေလာ့အမည္၊ လမ္းျပသေဘၤာ တံဆိပ္ႏွင့္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ ကေလးဘဝကပင္ ပိုင္းေလာ့ေလး ဟု ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကေခၚေလ့ရွိပါသည္။ ရဟန္းဘဝေရာက္ေသာ္လည္း ပိုင္းေလာ့ဘုန္းႀကီးေလးမွ ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္ဟု အမည္တြင္ေနခဲ့ပါသည္။ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္း၊ ေလလမ္း လမ္းမွန္သမွ် လမ္းမမွားရေအာင္ လမ္းျပပို႕ေဆာင္ေပးေသာ အဓိပၸါယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ကလည္း မတားျမစ္ဘဲ ထားခဲ့ေၾကာင္း အမိန္႕ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။

Read more...

ဝိပႆနာပညာ

သည္ေန႔ ၀ိပႆနာ တုိးသင္ရေအာင္ေနာ္...။ မေန႔က အေျခခံပါရမီ (၁၀) ပါးက်င့္စဥ္ နဲ႔ ေနာက္ဆုံး မဂ္ဉာဏ္္ ဖုိလ္ဉာဏ္္ထိ ေဆာင္ႏုိင္ပုံကုိ သင္ခဲ့တယ္ေနာ္ ။ သည္ေန႔ဘုရား ရွင္ရဲ႕ ဉာဏ္္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ သံသရာထြက္လမ္း - ဒါကုိ သင္ရေအာင္ေနာ္။ ဆက္ဖတ္ရန္ - Read!
 

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးျပစ္မွားလ်င္ သင့္တတ္ဒဏ္ဆယ္ပါး

ေသြးအန္ျဖစ္လြယ္၊ ေရာင္းဝယ္ရံႈးျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းအဂၤါ၊ ႏူနာကု႒၊
ရူးၾကေဖာက္ျပန္၊ မင္းဒဏ္သင့္ခဏ္း၊

Read more...
 
သံေဝဂဉာဏ္ေပးတရားေတာ္

သံေဝဂဉာဏ္ေပးတရားေတာ္

သံေဝဂတရားႏွင့္ခႏၶာငါးပါးသိရန္

 

အလုပ္ေပးတရားေတာ္

အလုပ္ေပးတရားေတာ္

ဗ်ာပါဒပယ္ရန္အ႐ံႈးအျမတ္တြက္နည္း

 

အခ်ိန္တိုင္း ေတြးေနရင္း ဘဝေျပာင္းေနသည္

Latest News

Latest video

ဆက္သြယ္ေျပာၾကား စကားမ်ား


Ads on: Special HTML